Nhân Viên Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 59 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc PR theo các chương trình cụ thể sau khi đã được phê duyệt;
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, lao động tiền lương, hành chính văn phòng;
 • CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint …) tốt;Nhanh nhẹn, nhiệt tình;
 • Quản lý công việc tại khu vực lễ tân.
 • Thực hiện công tác báo cáo….
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint) cao cấp;
 • Lưu giữ văn bản tài liệu;
 • Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint).
 • Tổng hợp, thống kê, báo cáo số liệu tuần, tháng, quý…về khối lượng thực hiện công việc của phòng cho Trưởng…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Phát triển, làm phong phú, đa dạng thêm nhiều kênh thông tin, nhằm chia sẻ, truyền tải thông tin trong cán bộ nhân viên, phát huy nguồn lực nội bộ;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint) cao cấp.
 • Quản lý dữ liệu ứng viên;
 • Công tác quản lý nhân sự:
 • Lưu trữ Hồ sơ nhân sự.
 • Làm việc toàn thời gian.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thu hồi và xử lý nợ trong Ngân hàng, có quan hệ với các cơ quan tòa án, công an, thi hành án;
 • HN - CV.XLN – Họ và tên.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng và góp ý các văn bản, chính sách nhân sự của NCB;
 • Thực hiện công tác quản lý nhân sự bao gồm:
 • Thực hiện quản lý lao động bao gồm:
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint) cao cấp.
 • Quản lý dữ liệu ứng viên;
 • Công tác quản lý nhân sự:
 • Lưu trữ Hồ sơ nhân sự.
 • Làm việc toàn thời gian.