Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Tiếng Anh giao tiếp khá(bắt buộc), Tin học văn phòng cơ bản.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
30.000.000 VNĐ một năm
 • Tin học văn phòng thành thạo.
 • Kỹ năng làm việc nhóm (khả năng chuyền lửa cho nhân viên).
 • Đào tạo, training cho nhân viên phương thức và tác phong làm việc…
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Hỗ trợ giáo viên trên lớp.
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Tin học văn phòng cơ bản.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Hỗ trợ giáo viên trên lớp.
 • Thỏa thuận theo năng lực.