Nhân Viên Văn Phòng jobs in Hà Nội

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Chứng Khoán MB (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 46 jobs
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Nộp Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS theo hình thức sau:
 • (Phỏng vấn cuốn chiếu ngay khi nhận được hồ sơ đến khi tuyển được ứng viên phù hợp).
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Thông thạo các nghiệp vụ văn thư, hành chính tại văn phòng.
 • Trình ký, nhận trả văn bản hồ sơ, tài liệu cho các phòng ban..
 • Mảng Nhân sự - Đào tạo:
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Vũ Diệu Anh - Chuyên viên Nhân sự - Phòng Nhân sự.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Microsoft excel, word, power point).
 • Theo phân công của cấp trên.
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Vũ Diệu Anh - Chuyên viên Nhân sự - Phòng Nhân sự.
 • Đặt lịch và trực phòng họp.
 • Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS.
 • Thực hiện các công tác Lễ tân:
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Vũ Diệu Anh - Chuyên viên Nhân sự - Phòng Nhân sự.
 • Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS.
 • Nộp Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS theo hình thức sau:
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Thành thạo Tin học văn phòng.
 • Phòng Nhân sự Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB.
 • Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS.
 • + Kỹ năng làm việc nhóm.
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Vũ Diệu Anh - Chuyên viên Nhân sự - Phòng Nhân sự.
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS.
 • Các nghiệp vụ về tiền như:
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Phòng Nhân sự Hội sở.
 • Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS.
 • Hiểu biết về thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
 • Thời hạn nhận hồ sơ:
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Vũ Thị Ngọc Diệp - Chuyên viên Tuyển dụng & Đào tạo - Phòng Nhân sự.
 • Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS.
 • Thường xuyên thống kê và phân tích từ khóa định kỳ…
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Nộp Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS theo hình thức sau:
 • (Phỏng vấn cuốn chiếu ngay khi nhận được hồ sơ đến khi tuyển được ứng viên phù hợp).