Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 643 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG - CHỈ TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI.
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • (Trong tuần chỉ làm nhiều nhất 2-3 buổi ca 2).
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • (Chuyên viên CSKH hỗ trợ Khách hàng sẽ được hưởng chiếu khấu 25% - 50% gói cước).
 • Lộ trình lên QUẢN LÝ/GIÁM SÁT đối với những nhân sự…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • (Chuyên viên CSKH hỗ trợ Khách hàng sẽ được hưởng chiếu khấu 25% - 50% gói cước).
 • Lộ trình lên QUẢN LÝ/GIÁM SÁT đối với những nhân sự…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • (Chuyên viên CSKH hỗ trợ Khách hàng sẽ được hưởng chiếu khấu 25% - 50% gói cước).
 • Lộ trình lên QUẢN LÝ/GIÁM SÁT đối với những nhân sự…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Lao Động Phổ Thông Khác,Truyền Thông…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Lộ trình được đào tạo lên Quản lý / Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • Thành tích cá nhân được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng.
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Lao Động Phổ Thông Khác,Truyền Thông…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên.
 • Tốt nghiệp THPT/Nghề hoặc là sinh viên đang chờ bằng (không yêu cầu đúng chuyên ngành).
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • + Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
 • + Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, sinh viên chờ bằng tốt nghiệp.
 • Tiếp nhận cuộc gọi đến của khách hàng lên tổng đài của…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Biết tin học văn phòng ở mức cơ bản.
 • Bưu Chính Viễn Thông,Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng Đài Viên.
 • Tiếp nhận các cuộc gọi đến của khách hàng liên quan đến mạng viễn…