Nhân Viên Văn Phòng jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 94 jobs
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Hỗ trợ 1 phần ăn trưa tại văn phòng.
 • Thiết kế chuyển động nhân vật.
 • 6 tháng xét tăng lương 1 lần.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Hỗ trợ 1 phần ăn trưa tại văn phòng.
 • Thiết kế chuyển động nhân vật.
 • 6 tháng xét tăng lương 1 lần.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Thực hiện công tác BHXH, quản lý hồ sơ nhân sự, văn phòng phẩm.
 • Soạn thảo văn bản, HĐLĐ.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
 • Thiết kế UI/UX Game, concept nhân vật, background.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Số 5, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội.
 • Làm video game theo kịch bản, tài nguyên..
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Số 5 dãy 16B1, phố Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 • T2 - T6 và không OT.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Số 5 dãy 16B1, phố Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
 • Thiết kế UI/UX Game, concept nhân vật, background.
 • Thiết kế mỹ thuật, Game.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Số 15, LK6D-C17, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
 • Quản lý chất lượng sản phẩm.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SOFT V...
Hà Nội
 • Ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Phòng Nhân sự.
 • Số 5, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội.
 • Lên kế hoạch, chiến lược Marketing Game.