Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 63 jobs
W360S
Bà Rịa - Vũng Tàu
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Soạn báo giá, Hợp đồng, thu hồi công nợ.
 • Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc 02 tháng.
 • Ham học hỏi cầu tiến.
Catalan Ceramics
Bắc Ninh
 • Kiểm tra, theo dõi các khoản thu chi.
 • + Được thưởng nếu cá nhân đạt thành tích trong lao động như:
 • Hàng năm được xét đi tham quan, nghỉ mát phục hồi sức khỏe….
Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây dựng Sagen
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi công nợ phải thu – phải trả, các khoản tạm ứng phát sinh & phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện thu hồi theo đúng quy định của Công ty…
CareerLink's Client
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch nhắc nợ đến hạn , tiến độ thu hồi công nợ.
 • Báo cáo và dự toán công nợ phải thu định kỳ theo tuần.
 • Theo dõi các chương trình khuyến mãi.
Công Ty Cổ Phần SX KD XNK Bình Thạnh (Gilimex)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các phòng ban có liên quan đôn đốc khách hàng thanh toán, thu hồi công nợ.
 • Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả.
 • Hỗ trợ công tác phí.
TM Và DV PAF
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, cập nhật doanh thu, tình hình thu hồi công nợ tại Công ty, công nợ quá hạn.
 • Theo dõi việc thu hồi công nợ khách hàng, thanh toán cho nhà cung cấp.
Công Ty TNHH ICSN Tech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Đôn đốc thu hồi nợ phải thu đến hạn & quá hạn.
 • Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Anh và có thể đi làm sớm.
 • Lập & báo cáo kế hoạch thu/chi hàng tuần;
HẢI VƯƠNG GROUP
Khánh Hòa
 • Thực hiện đối soát, thanh toán và thu hồi công nợ với các đối tác theo quy định.
 • Lập các hoá đơn bán hàng, phiếu thu, chi cho khách hàng và nhà cung cấp.
Glotek Việt Nam
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp, làm việc với khách hàng để thu hồi công nợ.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
 • Theo dõi hàng tồn kho.
 • Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp, làm việc với khách hàng để thu hồi công nợ.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
 • Theo dõi hàng tồn kho.