Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs
Thương Mại Dịch Vụ Thực Phẩm Kim Mã
Thừa Thiên - Huế
 • Cập nhật, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ kịp thời, giảm thiểu tối đa tình trạng bị chiếm dụng vốn của…
Công ty CP Huetronics
Huế
 • Đối chiếu công nợ phải thu, gửi biên bản xác nhận nợ theo tháng, thu hồi biên bản đối chiếu công nợ.
 • Theo dõi công nợ phải thu :
 • Lập kế hoạch thu nợ theo tuần.
Vinhthinh Biostadt
Việt Nam
 • Theo dõi tình hình thu hồi công nơ Khách hàng.
 • Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng.
 • Từ 22 đến dưới 40.
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH - TRIPI
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi công nợ thu hồi nợ đúng hạn và đầy đủ.
 • Báo cáo những trường hợp khó thu hồi công nợ và đề xuất hướng xử lý.
 • Báo cáo dòng tiền hàng ngày/tuần/tháng.
Công ty TNHH Inox Việt Na
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc…
Đồng Phục Nam Dương
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng.
 • Báo cáo tháng về Công nợ phải thu trong tháng/ Đã thu/ Chưa thu/ Công nợ đến hạn/ Công nợ chưa đến hạn phải thu.
Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đôn đốc Nhân viên kinh doanh thu hồi công nợ.
 • Kiểm tra công nợ, làm báo cáo công nợ, đề xuất phương án thu hồi với các cấp quản lý.
 • Để hỗ trợ cho công việc;
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Đầu Tư K.l.e.v.e
Hà Nội
 • Theo dõi thu hồi các khoản công nợ phải thu và lập đề nghị thanh toán các khoản phải trả theo định kỳ.
 • Theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải trả, công nợ…
Inox Việt Na
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc…
Ông Già IKA
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiến hành đốc thúc, thu hồi công nợ.
 • Báo cáo kế hoạch và tình hình thu hồi công nợ, dự tính công nợ thu trong tháng.
 • 773 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội.