Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
Thái Nguyên
 • Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ.
 • Kinh nghiệm làm bảo vệ, dân phòng, thu hồi nợ tại nhà, làm việc ngoài thị trường …
HD SAISON FINANCE , .
Thái Nguyên
12.000.000 VNĐ một năm
 • Có kinh nghiệm thu hồi nợ là một lợi thế.
 • Thu về cho Công ty các khoản nợ quá hạn của khách hàng.
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn…
Thái Nguyên
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin [THÁI NGUYÊN] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Thị Xã Phổ Yên cách đây lúc 2019-12-04 10:20:02.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
Thái Nguyên
 • Phối hợp với Chuyên viên thu hồi nợ giải quyết các trường hợp nợ quá hạn;
 • Nhắc nợ khách hàng 5 ngày trước hạn và theo dõi tình trạng trả nợ của khách hàng;
TNG
Thái Nguyên
 • Làm chứng từ xuất hàng và đôn đốc khách hàng thu hồi công nợ đúng hạn.
 • + Học viên Tài chính.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
 • + Quản trị kinh doanh.
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Thái Nguyên
 • Hỗ trợ sắp xếp hàng hoá trong kho của điểm bán, hỗ trợ thu hồi công nợ.
 • Khả năng tiếp thu và kỹ năng tính toán tốt.
 • Thực hiện trưng bày hàng hoá trên ụ/kệ.
TNG
Thái Nguyên
 • Làm chứng từ xuất hàng và đôn đốc khách hàng thu hồi công nợ đúng hạn.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
 • + Thương mại quốc tế.
 • + Quản trị kinh doanh.
TNG
Thái Nguyên
 • Làm chứng từ xuất hàng và đôn đốc khách hàng thu hồi công nợ đúng hạn.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
 • + Kinh tế quốc tế.
 • + Kinh doanh thương mại.
Tam Kim
Thái Nguyên
6.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia đối chiếu, chốt sổ công nợthu hồi công nợ.
 • Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm.
 • Tham gia lập kế hoạch doanh thu và thiết lập kênh phân phối.
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm chứng từ xuất hàng, đôn đốc khách hàng thu hồi công nợ đúng hạn.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Đại Từ cách đây…