Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 909 jobs
 • Gửi danh sách cho trưởng nhóm những khách hàng không có khả năng thu hồi và yêu cầu sự trợ giúp từ nhóm thu hồi nợ trực tiếp.
 • Bằng cấp và chuyên ngành:
Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Chỉ xét tuyển ứng viên trong độ tuổi 25 - 45 (sinh năm từ 1995 đến 1975).
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan, cán bộ phường xã, bộ đội xuất ngũ,…
Tài Chính Shinhan Việt Nam
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Đảm bảo rằng các hoạt động thu nợ theo đúng hướng dẫn của công ty và thực hiện tuân theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dành cho công việc thu hồi nợ.
Hà Nội
 • Nhân viên Chiến lược Thu Hồi Nợ - Hà Nội - TA Hà Nội Thu Hồi Nợ.
 • Có kiến thức về Thu hồi nợ.
 • Phong tỏa, giải tỏa, thu nợ theo yêu cầu của thu nợ thuê ngoài.
Hà Nội
 • Đề xuất bổ sung, thay đổi quy trình liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng thu hồi nợ, quy trình thu hồi nợ và các quy trình khác tại đơn vị.
Hà Nội
 • Thực hiện các hoạt động hành chính thu hồi nợ (Tạo visit form cho nhân viên thu hồi nợ;
 • Hỗ trợ các nhân viên trung tâm thu hồi nợ các vấn đề liên quan đến hành…
Hà Nội
 • Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Miền Bắc thị trường lao động phổ thông.
 • Kinh nghiệm làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên, thu…
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kinh nghiệm làm thu hồi nợ ngân hàng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,..).
 • Kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin.
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin.
 • Chỉ xét tuyển ứng viên trong độ tuổi từ 23 trở lên.
 • Không có tiền án tiền sự, không có nợ xấu tại các Tổ chức Tín dụng,…
Hà Nội
 • Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thẻ Tín Dụng Tại Nhà - Nam Định Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thẻ Tín Dụng Tại Nhà thị trường lao động phổ thông nhân viên bán hàng.