Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Chuyên viên Thu hồi nợ Thẻ và Cho vay không có TSBĐ

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên)/ưu tiên có (Nhân viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực thu…

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Thu hồi nợ trực tiếp Sản phẩ...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên)/ưu tiên có (Nhân viên) kinh nghiệm làm việc trong…

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên/Nhân viên...

 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Hỗ trợ/Trực tiếp triển khai và giám sát công tác xử lý nợ các khoản nợ Nhóm 3-5 và các khoản nợ Nhóm 1-2 có tranh chấp của danh mục khách…

Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại Sản phẩm cho vay có TS...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên)/ ưu tiên kinh nghiệm (Nhân viên) trong lĩnh vực thu…

Trưởng nhóm Xử lý Nợ

Hà Nội
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Theo dõi giám sát việc Thu hồi nợ của đối tác thu hồi nợ của VIB thuộc địa bàn quản lý.
 • (iii) Theo dõi giám sát việc Thu hồi nợ của đối tác…

Trưởng nhóm Thu hồi nợ Qua điện thoại - Sản phẩm Cho vay có...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • (ii) Theo dõi giám sát việc Thu hồi nợ của đối tác thu hồi nợ của VIB.
 • Theo dõi giám sát việc thu hồi nợ của đối tác thu hồi nợ của VIB đối…

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Bán hàng q...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với Field sales giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an…

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Bán hàng q...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra và giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng;
 • Lĩnh vực Quản lý Khách hàng/Kinh doanh.

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Quản lý và Khai thác Tài sản

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đồng ở các tổ…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email