Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

NIC
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hoặc các ứng viên đã…

Hoàng Mai Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

NIC
Hà Nội
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hoặc các ứng viên đã…

Hai Bà Trưng Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Thương Mại Điện...

NIC
Hà Nội
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hoặc các ứng viên đã…

Nhân viên phát triển thị trường

NIC
Hà Nội
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hoặc các ứng viên đã…

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử

NIC
Hà Nội
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hoặc các ứng viên đã…

Nhân viên kinh doanh thực phẩm

NIC
Hà Nội
 • Chăm sóc, thu hồi công nợ khách hàng.
 • Hoàn thành doanh số và các chỉ tiêu công ty đưa ra với nhóm khách hàng được phân công gồm chỉ tiêu về số lượng khách hàng…

Giám đốc nhà máy Điều

NIC
Phú Yên
 • Ban Tổng Giám Đốc Vị trí / Nhân viên dưới quyền trực tiếp  Quản lý sản xuất Điều, thương mại, chuyên sâu  Tổ trưởng sản xuất  Nhân viên kỹ thuật, giám sát…

Sale marketing online

NIC
Hà Nội
 • Cập nhật thông tin giá cả, chủng loại đầy đủ, xuất, quản lý đơn hàng, đối chiếu, thu hồi công nợ.
 • Công việc mảng online marketing:
 • Hiểu biết về sản phẩm.

Sales key account

NIC
Hà Nội
 • Chăm sóc, thu hồi công nợ khách hàng.
 • Số lượng khách hàng tiếp cận và doanh thu.
 • Báo cáo thông tin tiếp cận khách hàng, phản hồi của khách hàng về sản phẩm công…

We have removed 5 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email