Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
NIC
Hà Nội
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hoặc các ứng viên đã…
NIC
Hà Nội
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hoặc các ứng viên đã…
NIC
Phú Yên
 • Ban Tổng Giám Đốc Vị trí / Nhân viên dưới quyền trực tiếp  Quản lý sản xuất Điều, thương mại, chuyên sâu  Tổ trưởng sản xuất  Nhân viên kỹ thuật, giám sát…
NIC
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hoặc các ứng viên đã…
NIC
Hà Nội
 • Cập nhật thông tin giá cả, chủng loại đầy đủ, xuất, quản lý đơn hàng, đối chiếu, thu hồi công nợ.
 • Công việc mảng online marketing:
 • Hiểu biết về sản phẩm.
NIC
Hà Nội
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hoặc các ứng viên đã…
NIC
Hà Nội
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hoặc các ứng viên đã…
NIC
Hà Nội
 • Báo cáo hiệu quả hợp tác với đối tác, thu hồi công nợ.
 • Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng tiềm năng của công ty là những Doanh nghiệp, Shop kinh doanh…
NIC
Hà Nội
 • Chăm sóc, thu hồi công nợ khách hàng.
 • Hoàn thành doanh số và các chỉ tiêu công ty đưa ra với nhóm khách hàng được phân công gồm chỉ tiêu về số lượng khách hàng…
NIC
Hà Nội
 • Chăm sóc, thu hồi công nợ khách hàng.
 • Số lượng khách hàng tiếp cận và doanh thu.
 • Báo cáo thông tin tiếp cận khách hàng, phản hồi của khách hàng về sản phẩm công…

We have removed 6 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds