Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Mcredit (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
Hà Nội
 • Đề xuất bổ sung, thay đổi quy trình liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng thu hồi nợ, quy trình thu hồi nợ và các quy trình khác tại đơn vị.
Hà Nội
 • Thực hiện các hoạt động hành chính thu hồi nợ (Tạo visit form cho nhân viên thu hồi nợ;
 • Hỗ trợ các nhân viên trung tâm thu hồi nợ các vấn đề liên quan đến hành…
Hà Nội
 • Xây dựng các công cụ dự báo và cảnh báo sớm cho công tác thu hồi nợ khác hàng cá nhân vay tiêu dùng, nghiên cứu xây dựng mô hình thu hồi nợ, các công cụ báo cáo…
Hà Nội
 • Đề xuất/Xây dựng/ Phối hợp tham gia xây dựng mô hình quản lý, kế hoạch hoạt động, các báo cáo cho các Phòng/Bộ phận thuộc Trung tâm Thu hồi nợ nhằm nâng cao…
Hà Nội
 • Nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trong danh mục quản lý thanh toán nợ qua điện thoại.
 • Tiếp nhận và quản lý danh mục khách hàng đang có nợ quá hạn được chuyển giao…
Hà Nội
 • Tiến độ hoàn thành thu hồi nợ/ nhắc nợ sớm.
 • Xây dựng báo cáo liên quan đến hoạt động thu hồi nợ.
 • Tính toán trạng thái thanh toán, phân bổ khách hàng cho các…
Hà Nội
 • Đề xuất/Xây dựng/ Phối hợp tham gia xây dựng mô hình quản lý, kế hoạch hoạt động, các báo cáo cho các Phòng/Bộ phận thuộc Trung tâm Thu hồi nợ nhằm nâng cao…
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp và Trưởng phòng Thu hồi nợ qua điện thoại.
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm chuyên môn.
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm thẩm định điện thoại, thu hồi nợ điện thoại tại các tổ chức tài chính, ngân hàng.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Hà Nội
 • Quản trị dữ liệu phục vụ hoạt động thu hồi nợ của Trung Tâm Thu Hồi Nợ.
 • Lên kế hoạch nhân sự/ định biên/ chi phí cho Trung tâm Thu hồi nợ.
» Create your CV - It only takes a few seconds