Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Nhân Viên Chính Thức Cấp bậc:
 • Truy thu được khoản công nợ và làm việc với khách hàngkhi khách hàng không hợp tác trong vấn đề trả nợ theo chỉ tiêu.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Khu Vực Mekong - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn cách đây lúc 2019-10-11 03:30:03.
 • 15 - 20 Triệu Kinh nghiệm:
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Quảng Ninh cách đây lúc 2019-11-29 20:50:01.
 • Thu nhập lương ổn định:
 • Chưa Có MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp [Tại Hải Phòng ] cách đây lúc 2020-02-21 18:10:01.
 • Thu nhập lương ổn định:
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Tích cực trong việc nhắc nợ cũng như hỗ trợ các bộ phận liên quan trong công tác thu hồi nợ.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Tư Vấn Tiền Mặt…
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Cà Mau +1 location
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Trực tiếp liên hệ khách hàng để có thể thu nợ của Công ty.
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Mức thu nhập ổn định:
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Cao Lãnh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Trực tiếp liên hệ khách hàng để có thể thu nợ của Công ty.
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Mức thu nhập ổn định:
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Long Xuyên
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Trực tiếp liên hệ khách hàng để có thể thu nợ của Công ty.
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Mức thu nhập ổn định:
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Phan Thiết
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Trực tiếp liên hệ khách hàng để có thể thu nợ của Công ty.
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Mức thu nhập ổn định:
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Trực tiếp liên hệ khách hàng để có thể thu nợ của Công ty.
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn kết nhân viên.
 • Mức thu nhập ổn định:

We have removed 3 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds