Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT) (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT)
Thành phố Hồ Chí Minh
7.800.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lên kế hoạch theo dõi danh sách khách hàng theo thứ tự ưu tiên để thu hồi nợ;
 • Thu nhập từ 7,800,000 đồng đến 30,000,000 đồng/tháng;
 • Giao tiếp, thuyết phục tốt;
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT)
Thành phố Hồ Chí Minh
7.800.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lên kế hoạch theo dõi danh sách khách hàng theo thứ tự ưu tiên để thu hồi nợ;
 • Thu nhập từ 7,800,000 đồng đến 30,000,000 đồng/tháng;
 • Giao tiếp, thuyết phục tốt;
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT)
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên thu hồi nợ;
 • Tiến hành đánh giá cuộc gọi, báo cáo viếng thăm… nhằm đảm bảo chất lượng thu hồi nợ của nhân viên;
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT)
Thành phố Hồ Chí Minh
7.400.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lên kế hoạch theo dõi và thu danh sách khách hàng theo thứ tự ưu tiên để thu hồi nợ hiệu quả và đảm bảo chỉ tiêu được giao;
 • Không quá 40 Giới tính:
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT)
Thành phố Hồ Chí Minh
7.400.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Lên kế hoạch theo dõi và thu danh sách khách hàng theo thứ tự ưu tiên để thu hồi nợ hiệu quả và đảm bảo chỉ tiêu được giao;
 • Không quá 40 Giới tính:
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT)
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hỗ trợ cho 1 nhóm các Nhân viên Thu nợ hiện trường (FC) trong việc truy tìm thông tin liên lạc của Khách hàng, phối hợp với FC để gọi điện thoại và thực hiện…
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT)
Tân An
10.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tiến hành các nghiệp vụ truy tìm khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ;
 • Thưởng doanh số khi thu hồi đạt từ 10% KPI.
 • Đảm bảo chỉ tiêu được giao;
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT (VIETCREDIT)
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hỗ trợ cho 1 nhóm các Nhân viên Thu nợ hiện trường (FC) trong việc truy tìm thông tin liên lạc của Khách hàng, phối hợp với FC để gọi điện thoại và thực hiện…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds