Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) Unlisted Company (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 15 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác thu hồi nợ, bộ đội hoặc công an xuất ngũ.
 • Đến thu tiền khách hàng tại nhà (cụ thể là những khoản nợ quá hạn, trên 60 ngày)…
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Có kinh nghiệm thu hồi nợ là một lợi thế.
 • Thu về cho công ty các khoản nợ quá hạn của khách hàng.
 • Tổ chức định kỳ hằng năm các hoạt động phát triển đội nhóm gắn…
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương tại các ngân hàng, AMC, tổ chức tài chính, công ty thu hồi nợ,...
 • Mô tả về công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Là thành viên của Tập đoàn APS Holding hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thu hồi công nợ.
 • Là tập đoàn hàng đầu tại khu vực Đông Âu hoạt động trong lĩnh vực đầu…
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.
 • Theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ các khoản nợ của khách hàng, nợ của các chi nhánh, nợ nhân viên để thu…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giảm thiểu chi phí thu hồi nợ.
 • Hợp tác làm việc với các thành viên trong nhóm về thu hồi nợ, các khoản nợ rủi ro cao và về tái cơ cấu nợ.
 • Mô tả về công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nộp hóa đơn nợ đã được khách hàng ký nhận đến nhân viên hành chính cho việc thu hồi.
 • Thể hiện hình ảnh nhân viên chuyên nghiệp trước khách hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp bộ phận kế toán theo dõi thu hồi công nợ quá hạn, công nợ khó đòi.
 • Đội ngũ nhân lực của chúng là những cá nhân kinh nghiệm và nhiệt tình đã từng tham…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra các báo cáo công nợ phải thu - phải trả, lập kế hoạch thu hồi và trực tiếp xử lý các khoản công nợ của khách hàng.
 • Kiểm soát tình hình công nợ:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý công nợthu hồi công nợ.
 • Hóa đơn, Hợp đồng, Thu Chi, Sổ sách kế toán.
 • Với vị trí đang tuyển dụng này, Nhà Tuyển Dụng đưa ra phần thưởng nhằm khuyến…