Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 22 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
  • Kiểm tra các báo cáo công nợ phải thu - phải trả, lập kế hoạch thu hồi và trực tiếp xử lý các khoản công nợ của khách hàng.
  • Kiểm soát tình hình công nợ:
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản lý công nợthu hồi công nợ.
  • Hóa đơn, Hợp đồng, Thu Chi, Sổ sách kế toán.
  • Với vị trí đang tuyển dụng này, Nhà Tuyển Dụng đưa ra phần thưởng nhằm khuyến…
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Hỗ trợ phòng kế toán quản lý, kiểm soát và đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng (nếu có).
  • Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh của cá nhân và của nhóm nhằm…

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?