Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế - Gimasys
Hà Nội
  • Hỗ trợ nhân viên kinh doanh soạn thảo, rà soát, hoàn thiện hợp đồng kinh doanh và các văn bản liên quan;
  • Sinh viên/ Thực tập sinh.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Nhà Tuyển Dụng RoSa Ha
Thành phố Hồ Chí Minh
  • NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN – CÔNG NỢ.
  • Có kỹ năng thương thuyết và tư vấn bán hàng, thu hồi công nợ.
  • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Tuyển dụng…
Luật VAMC
Hà Nội
4.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Làm báo cáo, thực hiện các công việc hành chính liên quan đến quy trình thu hồi nợ, quy trình giảm lãi khách hàng.
  • Toàn thời gian, Bán thời gian, Mới ra trường.
» Create your CV - It only takes a few seconds