Nhân Viên Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 86 jobs
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có 01 năm kinh nghiệm sale thị trường.
 • Nghiên cứu thị trường mua bán sản phẩm nước ngoài tại Việt Nam, đánh giá các sản phẩm là xu thế trên thị trường để đề…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, ....
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu thị trường mua bán sản phẩm nước ngoài tại Việt Nam, đánh giá các sản phẩm là xu thế trên thị trường để đề xuất với ban lãnh đạo phương án nhập hàng…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, ....
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, ....
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
 • Công việc làm tại văn phòng công ty không phải đi thị trường.
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
 • Sau 03 tháng gắn bó tăng lương cứng: