Nhân Viên Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 58 jobs
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Phát tờ rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực siêu thị.
 • Có phương tiện cá nhân (xe điện, xe máy,..).
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:

We have removed 49 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds