Nhân Viên Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 87 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân tích thông tin đối thủ cạnh tranh/ thị trường;
 • Phân tích thị trường, đối thủ & khách hàng và quản lý thông tin của GONSA;
 • Dịch vụ khách hàng, số liệu:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Thiết lập mục tiêu doanh số, đánh giá năng lực, KPI nhân viên hệ thống Cửa hàng.
 • Quản lý toàn bộ nhân sự làm việc tại hệ thống Cửa hàng.
 • Thiết lập Cửa hàng mới.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động và toàn bộ nhân viên bộ phận event.
 • Tham gia tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quản lý và kiểm tra tiến độ thực…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiến hành khảo sát về thị trường lao động liên quan đến tiền lương, quyền lợi của nhân viên để đảm bảo các chính sách của công ty cạnh tranh với thị trường lao…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Am hiểu Thị trường Bất động sản.
 • Ưu tiên ứng viên có bằng cấp nước ngoài.
 • Triển khai thực hiện các kế hoạch truyền thông nội bộ để đảm bảo nhân viên có đầy đủ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Đóng vai trò là nhịp cầu nối giữa BGĐ và nhân viên khối Operations.
 • Phối hợp với Phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự, đào tạo, cải tiến…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát nhân viên, động viên, khuyến khích, nhắc nhở họ trong công việc.
 • Phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong khu vực mình phụ trách.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức việc ghi nhận các thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng góp ý về Khối B2B nhằm xây dựng các chính sách và sản phẩm doanh nghiệp có sức cạnh…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Chiến lược mở rộng thị trường.
 • Kỹ năng quản lý và đào tạo nhân viên.
 • Thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên cứu…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Am hiểu nhu cầu và thị hiếu khách hàng về thị trường Bất động sản.
 • Xây dựng, thực hiện, triển khai kế hoạch, phân công công việc cho từng nhân viên trong bộ…