Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 154 jobs
DILIGO HOLDINGS
Đắk Lắk
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
 • Công việc làm việc ngoài thị trường tại khu vực Đăk Lăk.
 • Được Quản lý trực tiếp hướng dẫn bán hàng, đi thị trường gặp khách…
DILIGO HOLDINGS
Kiên Giang
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm bán hàng siêu thị là một lợi thế.
 • Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
 • Gửi BC bán hàng theo tuần.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nam +8 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
 • Hà Nam , Huyện Lý Nhân.
 • Được Quản lý trực tiếp hướng dẫn bán hàng, đi thị trường gặp khách hàng, chốt đơn… trong ngày làm việc…
DILIGO HOLDINGS
Phú Yên +7 locations
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức các chương trình team building thường xuyên kết nối nhân viên.
 • Làm việc tại các siêu thị Tuy Hòa.
 • Có kinh nghiệm bán hàng siêu thị là một lợi thế.
DILIGO HOLDINGS
Lâm Đồng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
 • Được Quản lý trực tiếp hướng dẫn bán hàng, đi thị trường gặp khách hàng, chốt đơn… trong ngày làm việc đầu tiên.
DILIGO HOLDINGS
Thừa Thiên - Huế
3.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức các chương trình team building thường xuyên kết nối nhân viên.
 • Làm việc tại các siêu thị Vinmart, Co.op Mart Huế.
 • Gửi BC bán hàng theo tuần.
DILIGO HOLDINGS
Lâm Đồng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức các chương trình team building thường xuyên kết nối nhân viên.
 • Làm việc tại các siêu thị CoopMart Bảo Lộc - Lâm Đồng.
 • Gửi BC bán hàng theo tuần.
DILIGO HOLDINGS
Đắk Nông
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức các chương trình team building thường xuyên kết nối nhân viên.
 • Đăk Nông , Thị xã Gia Nghĩa.
 • Làm việc tại các siêu thị CoopMart Gia Nghĩa - Đắk Nông.
DILIGO HOLDINGS
Nghệ An
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
 • Được Quản lý trực tiếp hướng dẫn bán hàng, đi thị trường gặp khách hàng, chốt đơn… trong ngày làm việc đầu tiên.
DILIGO HOLDINGS
Nghệ An
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
 • Nghệ An , Thị xã Thái Hòa.
 • Được Quản lý trực tiếp hướng dẫn bán hàng, đi thị trường gặp khách hàng, chốt đơn… trong ngày làm…