Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 89 jobs

Trình Dược Viên - Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Vĩnh Phúc
10.000.000 VNĐ một năm
 • Làm việc ngoài thị trường tại Vĩnh Phúc.
 • Trình Dược Viên - Vĩnh Phúc.
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Các ứng viên quan tâm có thẻ nộp hồ sơ trực tuyến, qua…

Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Vĩnh Phúc
 • Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Phúc.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Vĩnh Phúc.
 • Tìm kiếm Nhà phân phối và Đại lý, mở rộng phát triển thị trường trên các địa bàn được…

Trình Dược Viên - Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Ninh Bình +17 locations
10.000.000 VNĐ một năm
 • Làm việc ngoài thị trường tại Ninh Bình.
 • Trình Dược Viên - Ninh Bình.
 • Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ:
 • Các ứng viên quan tâm có thẻ nộp hồ sơ trực tuyến, qua…

Nhân Viên Kinh Doanh - Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Bắc Ninh +17 locations
 • Nhân Viên Kinh Doanh - Bắc Ninh.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Bắc Ninh.
 • Tìm kiếm Nhà phân phối và Đại lý, mở rộng phát triển thị trường trên các địa bàn được…

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Cần Thơ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Cần Thơ
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường tại Cần Thơ.
 • Tuyển dụng, giám sát, đào tạo đội ngũ Trình dược viên / nhân viên kinh doanh tại khu vực được phân công;

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Sóc Trăng +23 locations
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường tại Sóc Trăng.
 • Tuyển dụng, giám sát, đào tạo đội ngũ Trình dược viên / nhân viên kinh doanh tại khu vực được phân công;

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Kiên Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Kiên Giang
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường tại Kiên Giang.
 • Tuyển dụng, giám sát, đào tạo đội ngũ Trình dược viên / nhân viên kinh doanh tại khu vực được phân công;

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Tiền Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Tiền Giang
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường tại Tiền Giang.
 • Tuyển dụng, giám sát, đào tạo đội ngũ Trình dược viên / nhân viên kinh doanh tại khu vực được phân công;

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Quảng Ninh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường tại Quảng Ninh.
 • Tuyển dụng, giám sát, đào tạo đội ngũ Trình dược viên / nhân viên kinh doanh tại khu vực được phân công;

Nhân Viên Kinh Doanh - Hoà Bình

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Hòa Bình
 • Nhân Viên Kinh Doanh - Hoà Bình.
 • Làm việc ngoài thị trường tại Hoà Bình.
 • Tìm kiếm Nhà phân phối và Đại lý, mở rộng phát triển thị trường trên các địa bàn được…

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Hậu Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Hậu Giang
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường tại Hậu Giang.
 • Tuyển dụng, giám sát, đào tạo đội ngũ Trình dược viên / nhân viên kinh doanh tại khu vực được phân công;

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Điện Biên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Điện Biên
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường tại Điện Biên.
 • Tuyển dụng, giám sát, đào tạo đội ngũ Trình dược viên / nhân viên kinh doanh tại khu vực được phân công;

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Phú Thọ
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường tại Phú Thọ.
 • Tuyển dụng, giám sát, đào tạo đội ngũ Trình dược viên / nhân viên kinh doanh tại khu vực được phân công;

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - An Giang

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
An Giang
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường tại An Giang.
 • Tuyển dụng, giám sát, đào tạo đội ngũ Trình dược viên / nhân viên kinh doanh tại khu vực được phân công;

Quản Lý Vùng Kinh Doanh - Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BENMAX – ĐỨC
Đồng Tháp
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường tại Đồng Tháp.
 • Tuyển dụng, giám sát, đào tạo đội ngũ Trình dược viên / nhân viên kinh doanh tại khu vực được phân công;

Get new jobs for this search by email