Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
Transcosmos
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • TRANSCOSMOS TUYỂN NHÂN VIÊN VẤN THẺ TÍN DỤNG HSBC.
  • vấn, thuyết phục khách hàng mở thẻ tín dụng.
  • Giới thiệu về Ngân hàng và các gói thẻ tín dụng của Ngân…

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds