Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhân viên Hỗ trợ - Khối Tín dụng Tiểu thương - Gò Vấp Hồ Chí Minh Nhân viên Hỗ trợ - Khối Tín dụng Tiểu thương - Gò Vấp Hồ Chí Minh - TA Nhân viên Hỗ trợ - Khối…
Đồng Tháp
 • Giới thiệu, vấn cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng;
 • VPBank CommCredit - Nhân viên Quan hệ Khách hàng Đồng Tháp Nhân viên Quan hệ Khách hàng -…
Cần Thơ
 • Giới thiệu, vấn cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng;
 • Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Khối Tín dụng Tiểu thương - Cần Thơ Hậu Giang An Giang Châu…
Tiền Giang
 • Chuyên viên vấn tài chính cá nhân - Bình Định tài chính ngân hàng tín dụng bán chéo vay tín chấp thẻ tín dụng Chuyên viên vấn tài chính cá nhân - Bình…
Thanh Hóa
 • Giới thiệu, vấn cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng;
 • Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Khối Tín dụng Tiểu thương - Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh - TA.
Ðà Nẵng
 • Chuyên viên vấn Tài chính Cá nhân - Đà Nẵng Đồng Nai Chuyên viên vấn Tài chính Cá nhân - Đà Nẵng Đồng Nai - TA.
 • Giao tiếp ổn, nhanh nhẹn, cầu tiến.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Hỗ trợ TĐ & PD Tín dụng Tiểu thương - Hồ Chí Minh Chuyên viên Hỗ trợ TĐ & PD Tín dụng Tiểu thương - Hồ Chí Minh – TA.
 • Lập kế hoạch hành động.
Hà Nam
 • Chuyên viên vấn Tài chính Cá nhân - CN Hà Nam Chuyên viên vấn Tài chính Cá nhân - CN Hà Nam Chuyên viên vấn Tài chính Cá nhân - CN Hà Nam - TA.
Hà Nội
 • Cộng tác viên Hỗ trợ tín dụng - Hà Nội - TA.
 • Kinh nghiệm tín dụng ngân hàng hoặc các ngành liên quan đến dịch vụ khách hàng là 1 lợi thế.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giới thiệu, vấn cung cấp sản phẩm tín dụng phù hợp cho khách hàng;
 • VPBank CommCredit - Nhân viên Quan hệ Khách hàng Tân Bình Nhân viên Quan hệ Khách hàng -…