Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs
RBOX
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, vấn giới thiệu cho Khách hàng sản phẩm cho vay Tín chấp và thẻ tín dụng của Shinhan Bank.
  • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
RBOX
Đà Lạt +4 locations
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Phối hợp với nhân viên Ngân hàng tiếp xúc và vấn khách hàng về sản phẩm Banca, nhập thông tin khách hàng, tình trạng tiếp cận khách hàng, kết quả……
RBOX
Hưng Yên
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Phối hợp với nhân viên Ngân hàng tiếp xúc và vấn khách hàng về sản phẩm Banca, nhập thông tin khách hàng, tình trạng tiếp cận khách hàng, kết quả……
RBOX
Bắc Ninh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Phối hợp với nhân viên Ngân hàng tiếp xúc và vấn khách hàng về sản phẩm Banca, nhập thông tin khách hàng, tình trạng tiếp cận khách hàng, kết quả……
RBOX
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Phối hợp với nhân viên Ngân hàng tiếp xúc và vấn khách hàng về sản phẩm Banca, nhập thông tin khách hàng, tình trạng tiếp cận khách hàng, kết quả……

We have removed 29 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds