Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HR Tri Viet (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 20 jobs
HR Tri Viet
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Trí Việt chuyên vấn và tuyển dụng nhân sự.
 • Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng.
 • Khách hàng của chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ vận…
HR Tri Viet
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • HR Trí Việt chuyên vấn và tuyển dụng nhân sự.
 • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty qua các thiết bị như GPS, BES, thực…
HR Tri Viet
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Trí Việt chuyên vấn và tuyển dụng nhân sự.
 • Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng.
 • Khách hàng của chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ vận…
HR Tri Viet
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Trí Việt chuyên vấn và tuyển dụng nhân sự.
 • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty qua các thiết bị như GPS, BES, thực…
HR Tri Viet
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Trí Việt chuyên vấn và tuyển dụng nhân sự.
 • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty qua các thiết bị như GPS, BES, thực…
HR Tri Viet
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Trí Việt chuyên vấn và tuyển dụng nhân sự.
 • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty qua các thiết bị như GPS, BES, thực…
HR Tri Viet
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Trí Việt chuyên vấn và tuyển dụng nhân sự.
 • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty qua các thiết bị như GPS, BES, thực…
HR Tri Viet
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Trí Việt chuyên vấn và tuyển dụng nhân sự.
 • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty qua các thiết bị như GPS, BES, thực…
HR Tri Viet
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Trí Việt chuyên vấn và tuyển dụng nhân sự.
 • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty qua các thiết bị như GPS, BES, thực…
HR Tri Viet
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • HR Trí Việt chuyên vấn và tuyển dụng nhân sự.
 • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty qua các thiết bị như GPS, BES, thực…