Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs
HANOTOURS
Hà Nội
 • Hồ sơ năng lực cá nhân.
 • Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập nhanh công việc và văn hóa công ty.
 • Tin học văn phòng tốt.
HANOTOURS
Việt Nam
 • Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập nhanh công việc và văn hóa công ty.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Hình thẻ (03 ảnh 3x4).
HANOTOURS
Việt Nam
 • vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.
 • vấn khách hàng qua điện thoại, qua email hoặc gặp trực tiếp.
 • Sử dụng thành thạo Ms Office.
HANOTOURS
Hà Nội
 • vấn sản phẩm mới cho phòng Sale.
 • Hỗ trợ, xử lý nghiệp vụ , vấn các tour, chương trình, tuyến điểm du lịch cho Sale.
 • Hồ sơ năng lực cá nhân.
HANOTOURS
Việt Nam
 • vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.
 • vấn khách hàng qua điện thoại, qua email hoặc gặp trực tiếp.
 • Sử dụng thành thạo Ms Office.
HANOTOURS
Hà Nội
 • vấn khách hàng, giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng.
 • Hồ sơ năng lực cá nhân.
 • Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập nhanh công…
HANOTOURS
Hà Nội
 • Hồ sơ năng lực cá nhân.
 • Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập nhanh công việc và văn hóa công ty.
 • Tin học văn phòng tốt.
HANOTOURS
Hà Nội
 • vấn khách hàng, giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng.
 • Hồ sơ năng lực cá nhân.
 • Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập nhanh công…
HANOTOURS
Hà Nội
 • vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.
 • vấn khách hàng qua điện thoại, qua email hoặc gặp trực tiếp.
 • Sử dụng thành thạo Ms Office.
HANOTOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.
 • vấn khách hàng qua điện thoại, qua email hoặc gặp trực tiếp.
 • Sử dụng thành thạo Ms Office.