Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 18 jobs
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Secur...
Hà Nội
 • Phỏng vấn các đơn vị để xác định các vấn đề hiện hữu và tìm ra nguyên nhân cốt lõi để giải quyết vấn đề.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyển đổi/quản lý dự…
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Secur...
Hà Nội
 • Thực hiện vấn, bán và phục vụ khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân đến giao dịch trực tiếp tại đơn vị.
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Secur...
Hà Nội
 • Tham gia vấn xây dựng tiêu chí và cơ chế nhận diện, đánh giá biến động ngành tác động tới danh mục tín dụng và TSBĐ tại TCB.
 • Phát triển nguồn nhân lực:
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Secur...
Hà Nội
 • Quản lý hồ sơ tín dụng KH Priority/ Quản lý và bàn giao hồ sơ tín dụng cho Hub Hỗ trợ tín dụng;
 • Hỗ trợ quản lý và cập nhật thông tin các dịch vụ đến hạn của KH…
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Secur...
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên có01 năm kinh nghiệmtrong việc tiếp xúc và triển khai bán hàng chophân khúc khách hàng ưu tiêntrong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đầu chứng…
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Secur...
Hà Nội
 • Kiểm soát việc hạch toán mua bán nợ, tính và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, các khoản phải thu, các khoản đầu tư.
 • Khả năng giải quyết vấn đề.
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Secur...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý hiệu quả/tư vấn sản phẩm:
 • Phối hợp cùng NH GD vấn và hỗ trợ bán các sản phẩm/ gói sản phẩm về casa theo yêu cầu thực tế kinh doanh.
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Secur...
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Ưu tiên ứng viên có01 năm kinh nghiệmtrong việc tiếp xúc và triển khai bán hàng chophân khúc khách hàng ưu tiêntrong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đầu chứng…
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Secur...
Hà Nội
 • Mảng tín dụng và bán hàng.
 • Kiểm soát và quản lý hồ sơ tín dụng.
 • Định kỳ tổ chức đào tạo, huấn luyện về bán hàng cho cán bộ nhân viên tại đơn vị.
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Secur...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn bán (áp dụng cho các chuyên viên khách hàng cá nhân mới).
 • Đảm bảo danh mục khách hàng vay vốn tại đơn vị được chuyên viên vấn dịch vụ tài chính cá…