Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs
Hà Nội
 • 06 vị trí chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng tại Ban Quản lý rủi ro tín dụng.
 • Tốt nghiệp loại xuất sắc/các ứng viên có kinh nghiệm 3 năm công tác trong nghiệp…
Hà Nội
 • Tuyển dụng cán bộ kiểm ngân.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG :
 • Kiểm tra tay nghề và phỏng vấn.
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu và Phát triển Việt Nam (BIDV…
Hà Nội
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN.
 • + Hỗ trợ các công tác tín dụng bán lẻ, hỗ trợ khách hàng, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, ...
 • Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
Hà Nội
 • Tư duy, phẩm chất cá nhân:
 • Nhân viên hỗ trợ khách hàng (CSR):
 • 5.4 duy, phẩm chất cá nhân:
 • + Các sản phẩm tín dụng bán lẻ;
 • Thẻ ghi nợ, Thẻ tín dụng, POS.
Hà Nội
 • Triển khai giao dịch vấn phát hành TPDN và TP BIDV.
 • Quản lý và phát triển quan hệ với các tổ chức tín dụng được phân công;
 • Tên vị trí tuyển dụng.
Hà Nội
 • Tuyển dụng nhân viên hành chính, nhân viên lái xe.
 • 2/ Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng (Vị trí nhân viên hành chính).
 • Đối với vị trí nhân viên lái xe gồm có:
Hà Nội
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN.
 • Cộng tác viên xử lý việc hỗ trợ liên quan đến công tác tín dụng.
 • Ngân hàng TMCP Đầu và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh…
Hà Nội
 • Triển khai giao dịch vấn phát hành TPDN và TP BIDV.
 • Quản lý và phát triển quan hệ với các tổ chức tín dụng được phân công;
 • Tên vị trí tuyển dụng.
Hà Nội
 • Triển khai giao dịch vấn phát hành TPDN và TP BIDV.
 • Quản lý và phát triển quan hệ với các tổ chức tín dụng được phân công;
 • Tên vị trí tuyển dụng.
Hà Nội
 • Thực hiện thẩm định hồ sơ, chấm điểm định hạng khách hàng, trình phê duyệt hạn mức tín dụng, thẩm định lại hạn mức tín dụng đối với sản phẩm thẻ tín dụng.