Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Hà Nội
 • # Bạn đang xem tin việc làm [HỘI SỞ HÀ NỘI] Chuyên Viên/Nhân Viên Call Center trong ngành vấn,, Dịch vụ khách hàng,, Ngân hàng được tuyển dụng tại Hà Nội bởi…
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chủ động phát triển khách hàng mới, vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK.
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm và vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK.
 • Nắm rõ nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng.
 • Bảo hiểm theo quy định.
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chủ động phát triển khách hàng mới, vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK.
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Hà Nội
 • vấn những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của các Đơn vị trên toàn hệ thống.
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Hội sở Hà Nội -…
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ động phát triển khách hàng mới, vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Gia Lai
 • Tìm kiếm và vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK.
 • Nắm rõ nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng.
 • Cạnh Tranh MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Hưng Yên
 • Tìm kiếm và vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK.
 • Nắm rõ nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng.
 • Cạnh Tranh MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Hà Nội
 • Tìm kiếm và vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK.
 • Nắm rõ nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng.
 • Cạnh Tranh MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
ABBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
Hưng Yên
 • Tìm kiếm và vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK.
 • Nắm rõ nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng.
 • Cạnh Tranh MÔ TẢ CÔNG VIỆC.