Nhân Viên Sale jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 69 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Weekly/Monthly Report to Sale Manager.
 • Min 5 year experience in Sales with at least 1-2 year experience in PSL (PSL là nhãn dán decal in bằng công nghệ flexo).
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát nhân viên, động viên, khuyến khích, nhắc nhở họ trong công việc.
 • Phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong khu vực mình phụ trách.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Significant experience in a developing brand and sales strategies with strong sales acumen.
 • Ensure the sales coverage in the world with proper arrangement…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Provide strategic direction for sale, operation, promotion.
 • Improve the operational systems, processes and policies in support of organizations mission -…
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Plan monthly sales and payment schedule.
 • Check payments to vendors and invoices to customers on monthly basis.
 • Handle & settle accounting & tax matters if any.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Work with sales and proposal teams to promote solutions to end customers.
 • Perform preventive maintenance activities to customer''s control systems.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng quản lý và đào tạo nhân viên.
 • Quản lý nhân viên trực thuộc bộ phận của mình theo đúng quy định của Công ty.
 • 2/ Năng lực chuyên môn:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân bổ chỉ tiêu cho từng trình dược viên một cách hợp lý & khả thi dựa trên việc phân tích tình hình thực tế, địa bàn & nhân lực tiềm năng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Increase website visitors, leads and online sales for the Nimbus9 website.
 • Manage social media to drive website traffic and sales, creating content strategy…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một năm
 • Manage and guide marketing staff to conduct the jobs./Quản lý và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc.
 • Able to work independently, hardworking, initiative…