Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Công ty giải pháp nhân sự LMT
Bắc Ninh
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Nhân Viên 0 9 8 2 8 4 6 8 9 4 công nhân.
  • Công nhân gia công kết cấu nhà xưởng, gồm hàn, cắt, mài, trà, đính, gá… lao động phổ thông chưa biết việc sẽ được đào…
Công ty giải pháp nhân sự LMT
Bắc Ninh
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Nhân Viên 0 9 8 2 8 4 6 8 9 4 công nhân.
  • Công nhân gia công kết cấu nhà xưởng, gồm hàn, cắt, mài, trà, đính, gá… lao động phổ thông chưa biết việc sẽ được đào…
Công ty TNHH Fujita Việt Nam
Bắc Ninh
Easily applyUrgently hiring
  • Lập các báo cáo liên quan đến nhân sự.
  • Sắp xếp nhân sự hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất.
  • Thực hiện đào tạo và đánh giá chất lượng công nhân viên.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds