Nhân Viên Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 179 jobs
DOJI
Hà Nội
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
 • Gắn bó với Tập đoàn;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu…
DOJI
Cần Thơ
Easily apply
 • Tiếp nhận nhân sự và hội nhập nhân viên mới;
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Nhân sự tối thiểu 200 CBNV;
 • Phẩ m ch ất cá nhân.
DOJI
Nghệ An
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nam
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng.
 • Gắn bó với Tập đoàn;
DOJI
Cần Thơ
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong ngành Vàng bạc, Trang sức, Đá quý.
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng…
DOJI
Bắc Ninh +1 location
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc…;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Tiếp nhận nhân sự và hội nhập nhân viên mới;
 • Chuyên viên, nhân viên văn phòng.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính nhân sự tại các công ty có…
DOJI
Cần Thơ
Easily apply
 • 1/Học vấn và kinh nghiệm.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm bán hàng tại các thương hiệu cao cấp.
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng.
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
DOJI
Hà Nội
Easily apply
 • Tiếp nhận nhân sự và hội nhập nhân viên mới;
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính nhân sự tại nhà máy hoặc các xí nghiệp sản xuất có quy mô trên…