Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 208 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trợ kho.
 • Công ty cổ phần DILIGO Holdings đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Kiểm tồn kho theo định kỳ,.
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Đắk Lắk
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Khả năng tiếng Anh trôi chảy.
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Đồng Tháp
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Gia Lai
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5,000,000 Vnđ - 7,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Kiên Giang
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5,000,000 Vnđ - 7,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Được tham gia các khóa đào tạo để trở thành Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp;
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS đang cần tuyển nhân…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Bình Phước
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Được tham gia các khóa đào tạo để trở thành Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp;
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS đang cần tuyển nhân…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Hải Phòng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Đồng Nai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Được tham gia các khóa đào tạo để trở thành Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp;
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS đang cần tuyển nhân…
Overall, how relevant are these jobs?