Nhân Viên Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bắc Ninh (undo) Công Ty Cổ Phần Tập đoàn HANAKA (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 18 jobs
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7,000,000 Vnđ - 15,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7,000,000 Vnđ - 15,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đánh giá nhân sự định kỳ,….
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7,000,000 Vnđ - 10,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 20,000,000 Vnđ - 30,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8,000,000 Vnđ - 10,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7,000,000 Vnđ - 15,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiêng ứng viên đã có kinh nghiệm làm vận hành máy.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc…
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6,000,000 Vnđ - 8,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10,000,000 Vnđ - 15,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm: