Nhân Viên Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bắc Ninh (undo) Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 12 jobs
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Tham gia các công tác quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo nhân sự.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Kinh nghiệm Sale ít nhất 02 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình…
 • Đào tạo, kèm cặp, hướng dẫn nhân viên để nhân viên có đủ kỹ năng, chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Quản lý từ 40-50 công nhân viên kho trở lên.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • Công Ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1-2 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Hơn 20,000,000Vnđ Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc: