Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Nhân Sự Không Cần Kinh Nghiệm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 280 jobs
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8 - 12 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8 - 10 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 3 năm.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10 - 14 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh +3 locations
12.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 12 - 14 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 3 năm.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
32.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm nhân sự, tổng vụ, admin (ưu tiên nếu kinh nghiệm công ty IT), không bắt buộc phải có kinh nghiệm quản lý, tuy nhiên có tư duy và có…
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ27.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 15 - 27 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 5 năm.
 • Nắm chắc kỹ năng thiết kế game:
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Kinh nghiệm đi làm 1~2 năm ( không bắt buộc ngành nghề).
 • Quản lý kho vật tư.
CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
11.000.000 - VNĐ17.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 11 - 17 Triệu Vnđ Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 5 năm.