Tuyển dụng, tìm việc làm Nhân Viên Lái Xe tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Việc làm 1 đến 10 trong số 3.354
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Nhân Viên Lái Xe Đi Ngay

Dịch Vụ Vân Sơn
Thành phố Hồ Chí Minh
- Cứu hộ các loại xe ô tô gặp sự cố trên đường Yêu cầu - Có GPLX dấu C - Ưu tiên những ai đã biết kỹ năng cẩu, kéo, rành đường thành phố - Độ tuổi từ 23->35...

Nhân viên kiểm kê hàng ở quầy

Thành phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ 800k xe về đối với nhân viên ở xa. + 50 Nhân Viên giám sát bán hàng. + 15 nhân viên trực giữ quầy đồ cho khách hàng....

Nhân viên thời vụ vị trí giữ quầy đồ

Thành phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ 800k xe về đối với nhân viên ở xa. + 50 Nhân Viên giám sát bán hàng. + 15 nhân viên trực giữ quầy đồ cho khách hàng....

Giữ quầy đồ, soát hóa đơn Trong HT Coopmart

Thành phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ 800k xe về đối với nhân viên ở xa. + 50 nhân viên trực quầy camera an ninh. + 50 nhân viên giám sát an ninh trong siêu thị....

Quẹt thẻ xe, giữ quầy đồ siêu thị Coopmart

Thành phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ 800k xe về đối với nhân viên ở xa. + 50 nhân viên trực quầy camera an ninh. + 50 nhân viên giám sát an ninh trong siêu thị....

Big C 40 nam nữ Soát hóa đơn, giữ quầy đồ

Thành phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ 800k xe về đối với nhân viên ở xa. + 50 Nhân Viên giám sát bán hàng. + 15 nhân viên trực giữ quầy đồ cho khách hàng....

Kiểm tra hóa đơn trong hệ thống siêu thị Big C

Thành phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ 800k xe về đối với nhân viên ở xa. + 50 Nhân Viên giám sát bán hàng. + 15 nhân viên trực giữ quầy đồ cho khách hàng....

Làm thêm theo ca 4 tiếng HT siêu thị Big C

Thành phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ 800k xe về đối với nhân viên ở xa. + 50 Nhân Viên giám sát bán hàng. + 15 nhân viên trực giữ quầy đồ cho khách hàng....

NV Part Time Tại hệ thống Coopmart

Thành phố Hồ Chí Minh
+ nhân viên quẹt thẻ xe tại bồn điện tử. Hỗ trợ 800k xe về đối với nhân viên ở xa. + nhân viên trực camera an ninh....

Nhân viên giữ quầy đồ

Thành phố Hồ Chí Minh
+ nhân viên quẹt thẻ xe tại bồn điện tử. Hỗ trợ 800k xe về đối với nhân viên ở xa. + nhân viên trực camera an ninh....