Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Temporary (undo) Đồng Nai (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Đồng Nai
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Riêng với tập đoàn Prudential, kênh phân phối này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hiệu quả kinh doanh.
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Đồng Nai
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Riêng với tập đoàn Prudential, kênh phân phối này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hiệu quả kinh doanh.
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Đồng Nai
11.000.000 VNĐ một tháng
  • Hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.
  • Riêng với tập đoàn Prudential, kênh phân phối này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Đồng Nai
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Riêng với tập đoàn Prudential, kênh phân phối này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hiệu quả kinh doanh.
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds