Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
TG Food
Đồng Nai
  • Kết hợp với phòng nhân sự để tuyển dụng , đào tạo , sa thải nhân viên tại của hàng.
  • Xây dựng uy tính và giá trị thương hiệu trên nghệ thuật dịch vụ cho từng bộ…
» Create your CV - It only takes a few seconds