Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Phiên dịch giữa người Nhật và nhân viên, công nhân, dịch tài liệu.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với Trình quản lý ngành kinh doanh để khai thác một ứng dụng / Doanh nghiệp mới.
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Kinh nghiệm là MNC là tốt hơn.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Phiên dịch giữa người Nhật và nhân viên, công nhân, dịch tài liệu.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Phiên dịch giữa người Nhật và nhân viên, công nhân, dịch tài liệu.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Anh:Trung cấp kinh doanh.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
 • Có từ 1 năm kinh nghiệm thiết kế tủ điện/bảng phân phối điện (Kinh nghiệm TNS cũng được).
 • Tiếng Nhật N4 trở lên.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Loại công việc Bán hàng - Kinh doanh.
 • Phiên dịch giữa người Nhật và nhân viên, công nhân, dịch tài liệu.
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
30.000.000 - VNĐ34.500.000 VNĐ một tháng
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Anh:Trung cấp kinh doanh.
 • Ngoại ngữ (2) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
 • Quản lý, huấn luyện và phát triển nhân viên.
 • Từ 30 tuổi trở lên.
TG VINA ARKS
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ngoại ngữ (1) Tiếng Nhật:Trung cấp kinh doanh.
 • (Bởi vì nhân viên kế toán không thể nói tiếng Nhật).
 • Mô tả công ty Công ty chuyên nhập khẩu, lắp ráp và phân phối…

We have removed 5 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds