Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs

Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - Quảng Nam new

Quảng Nam
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…

Giao dịch viên - KV Đà Nẵng

Ðà Nẵng
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…

Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…

Giao dịch viên - Chi nhánh Hải Dương

 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…

Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - Hà Nam

 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…

Chuyên viên Vận hành Tỉnh - Quảng Nam new

Quảng Nam
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Chuyên viên Vận hành Tỉnh - Quảng Nam.
 • Am hiểu mục tiêu cá nhân và bộ phận.

Giao dịch viên/ Giao dịch viên cao cấp - Chi nhánh Thái Bình

Thái Bình
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng... new

Quảng Nam
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - KV Đà Nẵng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Nha Trang Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - KV Đà Nẵng Chuyên viên/Chuyên viên Chính…

Giao dịch viên - Cái Nước, Cà Mau

 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…

Chuyên viên Kinh doanh sản phẩm tín chấp - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội Chuyên viên Kinh doanh sản phẩm tín chấp - Khu vực Hà Nội.
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển…

Get new jobs for this search by email