Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 56 jobs
Thái Bình
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…
Vĩnh Phúc
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…
Vĩnh Phúc
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn…
Quảng Ninh
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…
Hà Nội
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…
Thái Bình
 • Phối hợp với Mảng Khách hàng doanh nghiệp và Khách hàng doanh nghiệp lớn tại Chi nhánh trong việc giới thiệu và cung cấp sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN đến với…
Vĩnh Phúc
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Vị trí tuyển dụng từ Chuyên viên đến chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân.
Thái Bình
 • Mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh phân khúc/ tiểu phân khúc MSME, SME của ngân hàng;
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong mảng khách hàng doanh nghiệp;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với các Chuyên viên Quản lý Quan hệ khách hàng cá nhân, Chuyên viên phát triển kinh doanhNhân viên chào đón thực hiện công tác chăm sóc và phát…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên tại chi nhánh.
 • Tối thiểu 01 kinh nghiệm tại vị trí tương đương/ vị trí Giám đốc mảng kinh doanh (Khách hàng Doanh nghiệp…