Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 45 jobs
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên khối ngành Kinh tế, Luật, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương.
 • HO - Chuyên viên TTGSKD Điện Biên - Họ và tên ứng viên;
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của…
 • Chuyên viên Ban báo cáo.
 • 5.Chuyên viên Ban báo cáo.
 • Chuyên viên An ninh thông tin.
 • 2.Chuyên viên An ninh thông tin.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm.
 • Kinh tế, Luật, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương.
 • Ví dụ HO - TTGSKD Phú Yên - Chuyên viên - Họ và tên ứng…
 • Kinh tế, Luật, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương.
 • HO - TTGSKD Bình Định - Chuyên viên - Họ và tên ứng…
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Chuyên viên Khách hàngcá nhân.
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Phân tích, tổng hợp, dự báo;
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên khối ngành Kinh tế, Luật, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương.
 • Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh.
 • Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh tại Trụ sở chính.
 • Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý và phát triển nhân viên.
 • Ví dụ HO - TTGSKD - Địa điểm ứng tuyển - Chuyên viên - Họ và tên ứng viên.
 • Ví dụ HO - TTGSKD - Địa điểm ứng tuyển - Chuyên viên - Họ và tên ứng viên.