Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Marketing Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • kinh nghiệm xây dựng chiến lược marketing thổng hợp (branding, sản phẩm, phân phối, ...).
 • Tìm kiếm và phát triển đội ngũ Nhân viên Phòng Marketing;

Sales Director

Ky Nguyen Vang Consultants
Ðà Nẵng
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương và kinh doanh ngành Vật Liệu Xây dựng.
 • Tổ chức họp định kỳ, rà soát tình hình kinh doanh của địa bàn,…

Director of Development Center

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Quản trị nhân sự, Kinh tế, -Quản trị kinh doanh hoặc các ngành/ chuyên ngành khác có liên quan;
 • Tổ chức hoặc phối hợp với các Khối/ Đơn vị kinh doanh triển khai…

Area Sales Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội
 • Hỗ trợ Nhân viên Giám sát kinh doanh quản lý Nhà phân phối (Đại lý…….
 • Hỗ trợ Nhân viên Giám sát kinh doanh quản lý địa bàn,.
 • Toàn thời gian cố định.

Trade Marketing Manager

Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cho các khu vực kinh doanh của công ty tại 03 miền Bắc, Trung & Nam.
 • Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh & Giám đốc Marketing.
 • Quản lý phân bổ ngân sách:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email