Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 69 jobs
DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MINH NGỌC
Ðà Nẵng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc .
 • Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MINH NGỌC
Ðà Nẵng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc.
 • Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nam , Nữ từ 20 - 40 tuổi.
DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MINH NGỌC
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bởi Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc .
 • Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 - 7 Triệu Kinh nghiệm:
DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MINH NGỌC
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc .
 • Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 - 7 Triệu Kinh nghiệm:
DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MINH NGỌC
Ðà Nẵng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc .
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Cần 3 Nhân sự kinh doanh tại Đà Nẵng trong ngành Tư vấn/ Chăm sóc khách…
DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MINH NGỌC
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc .
 • Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 - 7 Triệu Kinh nghiệm:
DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MINH NGỌC
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc .
 • Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 - 7 Triệu Kinh nghiệm:
DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MINH NGỌC
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc .
 • Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 - 7 Triệu Kinh nghiệm:
DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MINH NGỌC
Ðà Nẵng
 • Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc đang cần tuyển 8 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hải Châu, Liên Chiểu bởi Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc.
DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MINH NGỌC
Ðà Nẵng
 • Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hải Châu, Liên Chiểu bởi Doanh nghiệp phân phối Minh Ngọc.