Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Cần nhân viên bán hàng tại chỗ giờ hành chính

DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối miền Trung .
 • Doanh nghiệp phân phối miền Trung đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • ❌ CẦN NGƯỜI BÁN HÀNG.

Cần Nv lao động phổ thông bán hàng làm giờ hành chính

DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối miền Trung .
 • Doanh nghiệp phân phối miền Trung đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:

Cần người phụ bán hàng dịp Tết giờ hành chính

DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối miền Trung .
 • Doanh nghiệp phân phối miền Trung đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Làm việc tại Đà Nẵng.

Cần nam nữ bán hàng giờ hành chính hoặc xoay ca

DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MIỀN TRUNG
Ðà Nẵng
 • Hải Châu bởi Doanh nghiệp phân phối miền Trung .
 • Doanh nghiệp phân phối miền Trung đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email