Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Dịch Vụ Khách Hàng Bảo Hiểm - K... new

7.400.000 VNĐ một tháng
  • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Chuyên Viên Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Tài Chính Bảo Hiểm - K... new

7.400.000 VNĐ một tháng
  • [Hải Phòng] Chuyên Viên Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Tài Chính Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng Kiên Long.
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.

Hải Phòng - Chuyên viên Phát Triển tư vấn bảo hiểm - Kênh hợ... new

7.000.000 VNĐ một tháng
  • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.

Nhân Viên tư vấn Khách hàng cá Nhân - Mãng tài chính-Ngân hà...

7.400.000 VNĐ một tháng
  • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
  • [Hải Phòng] Nhân Viên tư vấn Khách hàng cá Nhân - Mãng tài chính…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email