Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

Chuyên viên Kinh Doanh - Ngân hàng ACB

10.000.000 VNĐ một năm
 • Chuyên viên Kinh Doanh - Ngân hàng ACB [Thủy Nguyên-Hải Phòng].
 • nhân viên chính thức của Ngân hàng ACB sau thời gian thử việc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Tư Vấn Phát Triển Bảo Hiểm - KÊNH NGÂN HÀNG Á CHÂU...

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Hưởng mọi quyền lợi, phúc lợi của nhân viên ngân hàng ACB.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp…

Nhân Viên Dịch Vụ Phát Triển hoạch định tài chính bảo hiểm -...

10.000.000 VNĐ một tháng
 • nhân viên chính thức của Ngân hàng ACB sau thời gian thử việc.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Chuyên Viên Phân Tích Hoạch Định Tài Chính Bảo hiểm - Ngân H...

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Hưởng mọi quyền lợi, phúc lợi của nhân viên ngân hàng ACB.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp…

Chuyên Viên Dịch Vụ Bảo Hiểm - KÊNH HỢP TÁC QUA NGÂN HÀNG Á... new

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng ACB

10.000.000 VNĐ một tháng
 • [Hải Phòng] Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng ACB.
 • nhân viên chính thức của Ngân hàng ACB sau thời gian thử việc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Chuyên Viên Phát Triển hoạch định tài chính - KÊNH NGÂN HÀNG... new

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.

Chuyên Viên Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Tài Chính Bảo Hiểm - K... new

7.400.000 VNĐ một tháng
 • [Hải Phòng] Chuyên Viên Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Tài Chính Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng Kiên Long.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.

Chuyên viên Dịch Vụ Tư vấn Khách Hàng Cá Nhân - KÊNH NGÂN HÀ... new

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Hưởng mọi quyền lợi, phúc lợi của nhân viên ngân hàng ACB.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp…

Chuyên viên hoạch định tài chính cá nhân - KÊNH NGÂN HÀNG Á...

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Hưởng mọi quyền lợi, phúc lợi của nhân viên ngân hàng ACB.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp…

Hải Phòng - Chuyên viên Phát Triển tư vấn bảo hiểm - Kênh hợ... new

7.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.

Nhân Viên tư vấn Phát Triển tài chính bảo hiểm - Kênh Ngân H...

10.000.000 VNĐ một năm
 • nhân viên chính thức của Ngân hàng ACB sau thời gian thử việc.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên tư vấn tài chính bảo hiểm - Kênh Ngân Hàng ACB

10.000.000 VNĐ một tháng
 • nhân viên chính thức của Ngân hàng ACB sau thời gian thử việc.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Phát Triển Và Tư vấn tài chính Bảo Hiểm - Ngân hàn...

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Hưởng mọi quyền lợi, phúc lợi của nhân viên ngân hàng ACB.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp…

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Ngân Hàng ACB

6.000.000 VNĐ một tháng
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Hưởng mọi quyền lợi, phúc lợi của nhân viên ngân hàng ACB.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp…

Get new jobs for this search by email