Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 113 jobs

Nhân Viên Kinh Doanh Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Vietcapital

7.400.000 VNĐ một tháng
 • [Nha Trang] Nhân Viên Kinh Doanh Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Vietcapital.
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm về:

Chuyên viên Kinh Doanh Tài Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp - N... new

7.400.000 VNĐ một tháng
 • [Hạ Long-Quảng Ninh] Chuyên viên Kinh Doanh Tài Chính Khách Hàng Doanh Nghiệp - Ngân Hàng Bản Việt Vietcapital.
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.

Nhân Viên Kinh Doanh - Kênh hợp tác qua Ngân hàng Bản Việt V...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • [Hạ Long_Quảng Ninh] Nhân Viên Kinh Doanh - Kênh hợp tác qua Ngân hàng Bản Việt Vietcapital.
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai…

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng VPBan...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • [TP Bắc Ninh] Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng VPBank.
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Tư vấn Bảo hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Vpbank new

7.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn, định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.

TP Thanh Hóa - Chuyên viên tư vấn tài chính cá Nhân - Kênh h... new

7.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.

Nhân Viên Phát Triển tài chính Cá Nhân Bảo hiểm - Kênh Data... new

10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm về:
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Hỗ Trợ Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng - Kênh Liên Kết N... new

7.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.

Nhân Viên Chăm Sóc và Phát Triển Khách Hàng Tài Chính cá nhâ... new

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm về:
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

{Hà Nam/Hưng Yên/Bắc Giang} Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Kê... new

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm về:
 • Báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày cho các quản lý cấp cao.

BÌNH CHÁNH - Chuyên Viên Dịch Vụ Bảo Hiểm Cá Nhân - Kênh Liê... new

7.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.

Nhân Viên Hỗ Trợ Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp tác Ngân hàng -...

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.

Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng VPB... new

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh cho cấp quản lý.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Chăm Sóc và Phát Triển Tài Chính bảo hiểm - Ngân h... new

7.400.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh,.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm về:
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Nhân Viên Kinh Doanh Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Public Bank

 • [Phú Nhuận] Nhân Viên Kinh Doanh Tư Vấn Bảo Hiểm Tại Public Bank.
 • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.

Get new jobs for this search by email