Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 114 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Phối hợp các phòng ban tuyển dụng và đào tạo nhân viên đảm bảo tòa nhà được duy trì tốt .
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • Đã từng làm việc tại các đơn vị:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Lập, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ;
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thanh Hóa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Ninh Thuận
 • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Luật Kinh Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật doanh nghiệp,Luật Kinh tế, Luật đầu tư, Xây…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, Xây dựng sản…

We have removed 68 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds